Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Shanghai Zhongfu Hotel

Adresse: 619 Jiujiang Lu, près de Zhejiang Zhong Lu
Téléphone: +86-21-53594900-8  FAX: +86-21-53594980
click and print it with you